De evenementensubsidie in drie categorieën

De evenementensubsidie ondersteunt jou evenement door een financiële tussenkomst in drie categorieën:

  • Subsidie voor bewaking en veiligheid
  • Subsidie voor algemene organisatiekosten
  • Subsidie met het oog op logistieke ondersteuning

Wie kan deze subsidie aanvragen?

Een groep Genkse jongeren, bestaande uit minstens 2 organisatoren tussen 15 en 35 jaar, waarvan minstens één meerderjarige.

Woont er niemand in Genk? Geen probleem!
We helpen jullie verder door een Genkse partner te zoeken die zijn schouders mee onder jullie evenement wilt zetten. Denk bijvoorbeeld aan Genkse verenigingen, jeugdwerkingen, organisatoren of artiesten.  

Hoe vraag je een evenementensubsidie aan?

Je start met het invullen van het Aanvraagformulier Evenementensubsidies. Vervolgens bezorg je dit ingevulde formulier ten laatste 40 dagen voor de start van het event aan Jeugd 

Genk. Het aanvraagformulier kan je fysiek binnen brengen bij de jeugddienst (Europalaan 26, 3600 Genk) of mailen naar hete.kolen@genk.be .

Jeugd Genk begeleidt de aanvragen en geeft deze door aan de adviescommissie.

Na goedkeuring van het college van burgemeester en schepenen heb je een jaar de tijd om jouw project uit te voeren.

Hoe en wanneer zal je het toegekende bedrag ontvangen?

Na de goedkeuring van het schepencollege wordt 70% van het bedrag als voorschot aan jou uitbetaald. De overige 30% wordt na het evaluatieproces overgemaakt.

In het Reglement Evenementensubsidie kan je de uitgaven terugvinden die in aanmerking komen.

 

Formulieren en documenten

Aanvraagformulier inzake de evenementensubsidie (update 2023)

Reglement inzake de evenementensubsidie (update 2023)

Evaluatieformulier inzake evenementensubsidie

Aanvraagformulier communicatieve ondersteuning

Nog vragen?

Bel ons op 089 65 42 69 of mail naar hete.kolen@genk.be

 

Logo's Hete Kolen & Club26:
Logo Hete Kolen
Logo Hete Kolen 2
Logo Hete Kolen 3
Logo Hete Kolen 4

Logo Club26 linksboven
Logo Club26 linksonder
Logo Club26 rechtsonder
Logo Club26 rechtsboven