WIL JE GRAAG EEN DOEMA-PROJECTSUBSIDIE INDIENEN? KLIK DAN HIER


Wat kan ik verwachten van DOEMA?

DOEMA is veel meer dan financiële ondersteuning! DOEMA betekent ook:

  • Meedenken over een goed stappenplan zodat je project eindigt met een spetterend toonmoment.
  • Je netwerk uitbreiden met interessante jongeren of organisaties die kunnen deelnemen aan jouw project
  • Feedback op je begroting en mee zoeken naar extra middelen indien nodig
  • Wegwijs in Genk: contacten en informatie over nodige vergunningen, een locatie vinden om jouw toonmoment te organiseren,…
  • Ideeën om je project nog beter te maken of… voor een volgend project?
  • Gratis ontlenen van materialen van de stedelijke uitleendienst.

 

Hoe en wanneer krijg ik het geld?

Het bedrag wordt overgeschreven op de bankrekening die je in de aanvraag hebt ingevuld. Wanneer je de officiële brief met de goedkeuring hebt ontvangen, duurt het ongeveer nog 2 weken voor je het geld ziet verschijnen.
Jeugdprojecten die meer dan € 1.000,00 toegekend krijgen, ontvangen een voorschot van 80% na goedkeuring van het project. Jeugdprojecten die € 1.000,00 of minder toegekend krijgen, ontvangen het volledige bedrag na goedkeuring. De ontvanger van de subsidie moet 18 jaar of ouder zijn.

 

Ik woon niet in Genk. Kan ik toch een aanvraag doen?

De organisator moet minstens bestaan uit een groep van 3 kinderen of jongeren van 6 tot en met 30 jaar, waarvan minstens 1 meerderjarige. Minstens 50% van de organisatie woont in Genk.

 

Kan een vereniging in aanmerking komen?

Dit kan enkel als het jeugdproject niet kadert binnen de reguliere werking.

 

Ik ben nog geen 18 jaar. Kan ik een project indienen?

De organisator moet minstens bestaan uit een groep van 3 kinderen of jongeren van 6 tot en met 30 jaar, waarvan minstens 1 meerderjarige. Minstens 50% van de organisatie woont in Genk.

 

Ik ben 30 jaar of ouder. Kom ik nog in aanmerking?

De organisator moet minstens bestaan uit een groep van 3 kinderen of jongeren van 6 tot en met 30 jaar, waarvan minstens 1 meerderjarige. Minstens 50% van de organisatie woont in Genk.

 

Wat mag ik niet doen met de projectsubsidie?

De projectsubsidie moet worden gebruikt voor het project waarvoor ze is toegekend. Alle kosten die niet specifiek verbonden zijn aan het project komen niet in aanmerking. Investeringen voor de aankoop van duurzaam materiaal (laptop, beamer, …) zijn niet toegelaten, net zoals personeelskosten, oprichtingskosten van een rechtspersoon en receptiekosten. Indien je het geld voor iets anders gebruikt, dan zal je het bedrag moeten terugbetalen. Heb je een valse aanvraag ingediend of fraude gepleegd, dan kan de stad Genk beslissen om de toekenning van de projectsubsidie te schorsen en je in de toekomst geen subsidies meer toe te staan. Het is ook niet toegestaan de toegekende subsidie in pand te geven aan een derde, zoals een vriend of vriendin.

 

We kregen nog geen goedkeuring, maar willen het promomateriaal al laten drukken. Kan dat?

Je wacht best de officiële goedkeuring af. Als er toch iets fout loopt met de aanvraag kunnen deze kosten niet worden ingebracht bij DOEMA. Soms is het moeilijk om te wachten met organiseren voordat je de officiële goedkeuring gekregen hebt, bijvoorbeeld het drukken van het promotiemateriaal, reserveren van een zaal, … Onthoud dan wel: wanneer je project wordt goedgekeurd, moet op alle promomateriaal het duaal logo van Jeugd Genk en de stad Genk staan. Deze vind je terug op www.jeugdgenk.be/doema

 

Ik heb al een eerste keer vergaderd voor mijn project. Ik ben dus met mijn project begonnen. Kan ik dan nog een subsidie aanvragen voor mijn project?

De aanvraag moet ten laatste 30 dagen voor de start van het project ingediend worden. Die “start” betekent vaak een publiek moment, activiteit(en), workshops,… kortom, activiteiten waar kosten aan verbonden zijn die je met de aanvraag bij DOEMA wil helpen betalen.

 

Kan ik DOEMA combineren met een andere subsidie of sponsoring?

Ja, dat kan. Er wordt wel gevraagd om dit aan te geven in het aanvraagformulier. In het geval er na de aanvraag nog extra subsidies of sponsoring bekomen worden, wordt gevraagd dit te melden aan de DOEMA-verantwoordelijke van de jeugddienst van de stad Genk.

 

Is het mogelijk dat ik niet het volledige bedrag uit de aanvraag krijg?

De adviescommissie beoordeelt je aanvraag en bekijkt dus ook je begroting. Als ze vinden dat bepaalde kosten te hoog zijn ingeschat, zullen ze niet het volledig bedrag toekennen. Daarnaast zijn er heel wat projecten die ingediend worden. De adviescommissie bekijkt het beschikbare budget en weegt jouw project ook af tegenover de andere aanvragen.

 

Ik kreeg te veel geld voor mijn project. Wat gebeurt er nu?

Had je minder geld nodig dan dat je hebt gekregen, dan zal DOEMA je vragen het stuk van de subsidies die je niet nodig had, terug te betalen.

 

Hoeveel tijd heb ik om mijn project uit te voeren?

Je krijgt een jaar de tijd om jouw project uit te voeren. Jouw project moet gerealiseerd worden binnen de 12 maanden na de beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

 

Is er een uiterste indiendatum voor DOEMA?

Nee, projecten kunnen het hele jaar ingediend worden. De aanvragen worden enkel behandeld als ze volledig en op tijd werden ingediend, dit wil zeggen minstens 30 dagen voor de start van het project.

 

Welke projecten of organisatoren komen niet in aanmerking voor DOEMA?

Overheidsbesturen of rechtspersonen die door overheidsbesturen opgericht zijn of waarin overheidsbesturen participeren; winst uitkerende organisaties; onderwijsinstellingen; studenten of leerlingen die afstudeer- of schoolprojecten willen organiseren; organisatoren van jeugdprojecten waarbij politieke of religieuze propaganda wordt gevoerd; jeugdwerkingen, tenzij zij kunnen aantonen dat het project niet kadert binnen de reguliere werking.

Eenzelfde organisator kan slechts twee keer per jaar een jeugdprojectsubsidie aanvragen. Een aanvraag kan ook bestaan uit meerdere activiteiten of een jaarwerking.

 

Wie zetelt in de jury van DOEMA?

De adviescommissie bestaat uit individuele jongeren, vertegenwoordigers van jeugdorganisaties, een afvaardiging van de stedelijke jeugdraad en andere experten uit het socio-culturele landschap.

Concreet wordt dit een vertegenwoordiging van het dagelijks bestuur van de stedelijke jeugdraad én een bestuurslid van jeugdhuis Pand, samen met Femke Van de Werf (student LUCA School of Arts), Bert Anthonissen (Villa Basta) en Gert Philippeth (Dienst Cultuur).

 

Een andere vraag?

Neem gerust contact op met ons:

Tel: 089 65 42 65 of via jeugd@genk.be