Decibels

Hoe luid mogen jullie de boxen opendraaien? Ook dit lijsten we even op:

<85 dB(A) (achtergrondmuziek)

-> Hier heb je geen afwijking van de geluidsnormen voor nodig.

95 dB(A) (fuif)

-> Afwijking op de geluidsnormen vragen

100 dB(A) (festival)

-> Afwijking op de geluidsnorm vragen